امام علی علیه السلام :

ارزش هر کس به اندازه همّت اوست.
شرح غررالحکم ، ج 4، ص 500.

از نشانه هاى بزرگوارى ، چشم پوشى و تحمل جنایات برادران (مؤ من نسبت به خود) است.

غررالحکم ، ج 6، ص 16